پرده ای قشقایی طرح بینظیرسردارپرده ای قشقایی طرح بینظیرسردارپرده ای قشقایی طرح بینظیرسردارپرده ای قشقایی طرح بینظیرسردار

پرده ای قشقایی طرح بینظیرسردار

فروخته شده

کد فرش : 40832
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 173 سانتی متر
طول : 232 سانتی متر
رج : 40
طرح : طرح سردار قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

پرده ای قشقایی رنگ گیاهی