قالیچه تبریز طرح هریس گل ابریشمقالیچه تبریز طرح هریس گل ابریشمقالیچه تبریز طرح هریس گل ابریشمقالیچه تبریز طرح هریس گل ابریشم

قالیچه تبریز طرح هریس گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 21002
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه هریس تبریز دست دوم در حد نو