ذرع و چهارک دستباف قم ترنج گل فرنگ تمام ابریشمذرع و چهارک دستباف قم ترنج گل فرنگ تمام ابریشمذرع و چهارک دستباف قم ترنج گل فرنگ تمام ابریشمذرع و چهارک دستباف قم ترنج گل فرنگ تمام ابریشم

ذرع و چهارک دستباف قم ترنج گل فرنگ تمام ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 40894
محل بافت : قم
عرض : 80 سانتی متر
طول : 125 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج گل فرنگ
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چهارک دستبافت قم تولیدی عابدینی اعلا