جفت ذرع و نیم ماهی جدید گل ابریشمجفت ذرع و نیم ماهی جدید گل ابریشمجفت ذرع و نیم ماهی جدید گل ابریشمجفت ذرع و نیم ماهی جدید گل ابریشم

جفت ذرع و نیم ماهی جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30812
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 102 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم طرح جدید ماهی