تابلو فرش تبریز طرح کوچ عشایرتابلو فرش تبریز طرح کوچ عشایر

تابلو فرش تبریز طرح کوچ عشایر

فروخته شده

کد فرش : 60863
محل بافت : تبریز
عرض : 57 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
رج : 50
طرح : کوچ عشایر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریزبرجسته باف