تابلو فرش تبریز طرح قوری و سماورتابلو فرش تبریز طرح قوری و سماور

تابلو فرش تبریز طرح قوری و سماور

فروخته شده

کد فرش : 60870
محل بافت : تبریز
عرض : 43 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
رج : 50
طرح : سماور و قوری
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم مارک یا قوتی