کناره یلمه بروجن طرح حوضی اصیلکناره یلمه بروجن طرح حوضی اصیلکناره یلمه بروجن طرح حوضی اصیلکناره یلمه بروجن طرح حوضی اصیل

کناره یلمه بروجن طرح حوضی اصیل

فروخته شده

کد فرش : 40793
محل بافت : بروجن
عرض : 79 سانتی متر
طول : 297 سانتی متر
رج : 40
طرح : حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 9 کیلوگرم

کناره 3 متری یلمه علی آباد بروجن