تابلو فرش تبریز طرح گلدان شیشه ایتابلو فرش تبریز طرح گلدان شیشه ای

تابلو فرش تبریز طرح گلدان شیشه ای

فروخته شده

کد فرش : 60876
محل بافت : تبریز
عرض : 42 سانتی متر
طول : 51 سانتی متر
رج : 55
طرح : گلدان گل شیشه ای
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم