پشتی تمام ابریشم قم طرح کرمان گل ریزپشتی تمام ابریشم قم طرح کرمان گل ریزپشتی تمام ابریشم قم طرح کرمان گل ریزپشتی تمام ابریشم قم طرح کرمان گل ریز

پشتی تمام ابریشم قم طرح کرمان گل ریز

فروخته شده

کد فرش : 40959
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلریز کرمان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی ابریشم کامل قم گلریز