قالیچه تبریز طرح علیا جدید سرداریقالیچه تبریز طرح علیا جدید سرداریقالیچه تبریز طرح علیا جدید سرداریقالیچه تبریز طرح علیا جدید سرداری

قالیچه تبریز طرح علیا جدید سرداری

فروخته شده

کد فرش : 21078
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید سرداری تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز چله و گل ابریشم