ذرع و نیم تبریز طرح جدید قبادذرع و نیم تبریز طرح جدید قبادذرع و نیم تبریز طرح جدید قبادذرع و نیم تبریز طرح جدید قباد

ذرع و نیم تبریز طرح جدید قباد

فروخته شده

کد فرش : 30825
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 50
طرح : قباد
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

قالی یک و نیم متری تبریز چله و گل ابریشم