قالیچه قشقایی شیراز پشم دست ریسقالیچه قشقایی شیراز پشم دست ریسقالیچه قشقایی شیراز پشم دست ریسقالیچه قشقایی شیراز پشم دست ریسقالیچه قشقایی شیراز پشم دست ریس

قالیچه قشقایی شیراز پشم دست ریس

فروخته شده

کد فرش : 21087
محل بافت : قشقایی فارس
عرض : 130 سانتی متر
طول : 180 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه قشقایی پشم رنگ گیاهی