ذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

ذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 30828
محل بافت : سیرجان
عرض : 99 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

فرش یک و نیم متری سیرجان پشم رنگ گیاهی