ذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

ذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 30829
محل بافت : سیرجان
عرض : 107 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

فرش یک و نیم متری سیرجان پشم رنگ گیاهی