قالیچه تمام ابریشم قم سبد گل تولیدی صادق زادهقالیچه تمام ابریشم قم سبد گل تولیدی صادق زادهقالیچه تمام ابریشم قم سبد گل تولیدی صادق زادهقالیچه تمام ابریشم قم سبد گل تولیدی صادق زادهقالیچه تمام ابریشم قم سبد گل تولیدی صادق زادهقالیچه تمام ابریشم قم سبد گل تولیدی صادق زاده

قالیچه تمام ابریشم قم سبد گل تولیدی صادق زاده

فروخته شده

کد فرش : 21088
محل بافت : قم
عرض : 137 سانتی متر
طول : 197 سانتی متر
رج : 80
طرح : سبد گل صادق زاده
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه ابریشمی قم جدید حاج تقی صادق زاده