شش متری دستباف تبریز سالاری دو متن شصت رجشش متری دستباف تبریز سالاری دو متن شصت رجشش متری دستباف تبریز سالاری دو متن شصت رجشش متری دستباف تبریز سالاری دو متن شصت رجشش متری دستباف تبریز سالاری دو متن شصت رجشش متری دستباف تبریز سالاری دو متن شصت رجشش متری دستباف تبریز سالاری دو متن شصت رج

شش متری دستباف تبریز سالاری دو متن شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 10761
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری دو متن تبریز
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

فرش شش متری دستبافت تبریز چله و گل ابریشم نقشه سالاری جدید