ذرع و نیم  سوزنی فرش سرجان برجسته بافذرع و نیم  سوزنی فرش سرجان برجسته بافذرع و نیم  سوزنی فرش سرجان برجسته بافذرع و نیم  سوزنی فرش سرجان برجسته باف

ذرع و نیم سوزنی فرش سرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 30836
محل بافت : سیرجان
عرض : 100 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

یک و نیم متری گلیم گبه شیرازی رنگ آمیزی گیاهی