کناره سوزنی فرش سیرجان خشتی برجستهکناره سوزنی فرش سیرجان خشتی برجستهکناره سوزنی فرش سیرجان خشتی برجستهکناره سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته

کناره سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته

آماده فروش

کد فرش : 40972
محل بافت : سیرجان
عرض : 80 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

کناره گلیم گبه سیرجان تمام پشم رنگ گیاهی