ذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

ذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 40975
محل بافت : سیرجان
عرض : 81 سانتی متر
طول : 123 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

فرش یک متری گلیم فرش سیرجان تمام پشم رنگ گیاهی