تابلو فرش تبریز سبد گل تولیدی مالکیتابلو فرش تبریز سبد گل تولیدی مالکی

تابلو فرش تبریز سبد گل تولیدی مالکی

فروخته شده

کد فرش : 60907
محل بافت : تبریز
عرض : 49 سانتی متر
طول : 68 سانتی متر
رج : 55
طرح : سبد گل مالکی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم