دایره قطر دو متر تبریز طرح جدید خطیبیدایره قطر دو متر تبریز طرح جدید خطیبیدایره قطر دو متر تبریز طرح جدید خطیبیدایره قطر دو متر تبریز طرح جدید خطیبیدایره قطر دو متر تبریز طرح جدید خطیبی

دایره قطر دو متر تبریز طرح جدید خطیبی

فروخته شده

کد فرش : 50148
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

فرش گرد تبریز قطر دو متر چله و گل ابریشم