تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد جل جلالهتابلو فرش تبریز طرح وان یکاد جل جلاله

تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد جل جلاله

فروخته شده

کد فرش : 60911
محل بافت : تبریز
عرض : 53 سانتی متر
طول : 72 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد جل جلاله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : گل بهی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریزبرجسته باف گل ابریشم