تابلو فرش تبریز طرح سطل چوبی گلتابلو فرش تبریز طرح سطل چوبی گل

تابلو فرش تبریز طرح سطل چوبی گل

فروخته شده

کد فرش : 60921
محل بافت : تبریز
عرض : 48 سانتی متر
طول : 64 سانتی متر
رج : 55
طرح : سطل گل رسولی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم تولیدی رسولی