تابلو فرش تبریز منظره شانزالیزهتابلو فرش تبریز منظره شانزالیزه

تابلو فرش تبریز منظره شانزالیزه

فروخته شده

کد فرش : 60924
محل بافت : تبریز
عرض : 52 سانتی متر
طول : 86 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره شانزالیزه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم