تابلو فرش تبریزطرح  سبد گل جدید سیدیان

تابلو فرش تبریزطرح سبد گل جدید سیدیان

فروخته شده

کد فرش : 60944
محل بافت : تبریز
عرض : 59 سانتی متر
طول : 89 سانتی متر
رج : 55
طرح : سبد گل سیدیان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم