دوازده متری تبریز طرح سالاری دو متن شصت رجدوازده متری تبریز طرح سالاری دو متن شصت رجدوازده متری تبریز طرح سالاری دو متن شصت رجدوازده متری تبریز طرح سالاری دو متن شصت رجدوازده متری تبریز طرح سالاری دو متن شصت رجدوازده متری تبریز طرح سالاری دو متن شصت رجدوازده متری تبریز طرح سالاری دو متن شصت رجدوازده متری تبریز طرح سالاری دو متن شصت رجدوازده متری تبریز طرح سالاری دو متن شصت رجدوازده متری تبریز طرح سالاری دو متن شصت رج

دوازده متری تبریز طرح سالاری دو متن شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 48400
محل بافت : تبریز
عرض : 300 سانتی متر
طول : 400 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری دو متن
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 35 کیلوگرم

دوازده متری تبریز طرح جدید سالاری چله و گل ابریشم