ذرع و نیم  طرح جدید ماهی شرابیذرع و نیم  طرح جدید ماهی شرابیذرع و نیم  طرح جدید ماهی شرابیذرع و نیم  طرح جدید ماهی شرابی

ذرع و نیم طرح جدید ماهی شرابی

فروخته شده

کد فرش : 30814
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 102 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز ماهی جدید گل ابریشم