قالیچه نبریز طرح جدید علیا کرمقالیچه نبریز طرح جدید علیا کرمقالیچه نبریز طرح جدید علیا کرمقالیچه نبریز طرح جدید علیا کرم

قالیچه نبریز طرح جدید علیا کرم

فروخته شده

کد فرش : 22021
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم