قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22016
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریزنقشه خطیبی جدید چله و گل ابریشم