قالیچه تبریز شصت رج موج مهرکف ابریشمقالیچه تبریز شصت رج موج مهرکف ابریشمقالیچه تبریز شصت رج موج مهرکف ابریشمقالیچه تبریز شصت رج موج مهرکف ابریشمقالیچه تبریز شصت رج موج مهرکف ابریشم

قالیچه تبریز شصت رج موج مهرکف ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22013
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 203 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز موج مهر نوین فر چله و گل ابریشم