ذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیراز

ذرع و چهارک گبه قشقایی شیراز

فروخته شده

کد فرش : 40857
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 77 سانتی متر
طول : 115 سانتی متر
رج : 30
طرح : کف ساده اسپرت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و چهارک تمام پشم رنگ گیاهی