ذرع و نیم نقشه جدید ماهی گل ابریشمذرع و نیم نقشه جدید ماهی گل ابریشمذرع و نیم نقشه جدید ماهی گل ابریشمذرع و نیم نقشه جدید ماهی گل ابریشم

ذرع و نیم نقشه جدید ماهی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30861
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 103 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم طرح جدید ماهی گل ابریشم