ذرع و نیم  طرح جدید ماهی شرابی گل ابریشمذرع و نیم  طرح جدید ماهی شرابی گل ابریشمذرع و نیم  طرح جدید ماهی شرابی گل ابریشمذرع و نیم  طرح جدید ماهی شرابی گل ابریشم

ذرع و نیم طرح جدید ماهی شرابی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30862
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 100 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم طرح جدید ماهی تبریز