ذرع و نیم  طرح جدید ماهی کرم گل ابریشمذرع و نیم  طرح جدید ماهی کرم گل ابریشمذرع و نیم  طرح جدید ماهی کرم گل ابریشمذرع و نیم  طرح جدید ماهی کرم گل ابریشم

ذرع و نیم طرح جدید ماهی کرم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30863
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 103 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم طرح جدید ماهی کرم حاشیه افسری